اداره کتب و انتشارات دانشکده

به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و تولید آثار قابل نشر و در راستای تمرکززدایی در جهت افزایش کمی و کیفی آثار تألیف و ترجمه و سرعت بخشیدن به روند بررسی، کارشناسی و ارزیابی آثار تدوین شده مرتبط با رسالت ها و سیاست های دانشکده علوم پزشکی بهبهان فعالیت می نماید. با توجه به رسالت دانشکده در مورد ارتقای سطح علمی، گسترش مرزهای دانش، ثبت و انتشار یافته های علمی جدید محققان و دانشمندان و نیز افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و پژوهش، معاونت پژوهشی دانشکده وظیفه خود می داند که در چارچوب آیین نامه چاپ و انتشار آثار علمی پژوهشگران و دانشمندان حمایت نموده، تسهیلات لازم را برای ارتقای روزافزون کیفیت و کمیت آثار علمی فراهم آورد. از اهداف این کمیته می توان سیاستگزاری و برنامه ریزی برای بررسی، ارزیابی و انتشار کتب دانشگاهی و آثار علمی اعم از تالیف، ترجمه و گردآوری به منظور تسهیل و ارتقاء کیفی امر آموزش و پژوهش نام برد.

پرسنل كارشناسي اين واحد متشكل از افراد زير است:
  زینب شجیرات: کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، مسئول واحد تحقیقات
 طوبی نریمانی مقدم: کارشناس
 
با ما تماس بگيريد
تلفن: 52722014-061 داخلی 214
دورنگار: 52722014-061
پست الكترونيك:  research@behums.ac.ir
پست الکترونیک انتشارات: pub@behums.ac.ir
آدرس: بهبهان- میدان شهید محسنی- فرهنگسرای بهبهانیان- ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان-معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی